ads top

Takrifan Minda Kreatif Dan Inovatif

Salam sejahtera kepada semua pembaca yang dihormati sekalian, kita sering mendengar slogan dan laungan kreatif inovatif atau kreativiti inovasi tetapi tidak semua yang masih tahu akan ertinya. Disini saya kongsikan akan pengertian kreatif inovatif secara ringkas dan mudah difahami.

KREATIF

Kreativiti atau kreatif ditakrifkan sebagai proses pemikiran yang mendorong dalam merealisasikan idea baru juga sebagai penemuan baru di mana ia menuju ke arah yang lebih realiti.

Dalam konteks ini kreativiti boleh ditaksirkan sebagai kombinasi di antara idea baru dan idea lama. Idea baru diperlukan dan idea lama dikaji dan dinilai semula. Ia juga merupakan proses melihat semula, memilih, menukar ganti, gabungan dua maklumat idea baru dan kemahiran. Antara contoh kombinasi idea baru dan idea lama boleh dilihat kepada fungsi penggunaan telefon dahulu dan kini.

Jika dahulu telefon hanya digunakan sebagai alat sebuah komunikasi, namun kini telefon bukan sahaja alat untuk berkomunikasi tetapi juga sebagai peranti hiburan, internet, kamera dan sebagainya.

Terdapat empat fasa (langkah) utama di dalam proses kreativiti iaitu :

 1. Pengumpulan Maklumat (Knowledge Accumulation)
 2. Inkubasi (Incubation)
 3. Idea
 4. Penilaian dan Perlaksanaan

Faktor utama dalam perkembangan kreativiti dan inovasi

Sesebuah organisasi yang menuju kearah kreativiti dan inovatif ini perlu mengambil kira beberapa faktor utama dalam perkembangan kreativiti dan inovasi. Antara faktor-faktor utama menuju ke arah organisasi kreativiti dan inovasi adalah:
 • Pengurusan
 • Kepimpinan
 • Budaya
 • Teknologi
 • Komunikasi Terbuka
 • Penyelesaian Masalah
 • Strategi

Pengurusan

Pengurusan yang kreatif dan inovatif perlu dirangka berlandaskan perancangan yang strategik. Perancangan yang dibuat adalah bersifat progresif serta berpaksikan kepada strategi kreatif dan inovatif untuk memperjuangkan visi, misi dan matlamat sesebuah organisasi. Pengurusan organisasi melibatkan:
 • Perancangan perubahan
 • Pengurusan Pengatahuan
 • Pengurusan organisasi yang berkesan 
  
 INOVASI

Inovasi adalah kaedah mencari jalan untuk menghasilkan produk baru, produk dan perkhidmatan yang lebih baik. ini bermakna, setiap organisasi sama ada berasaskan keuntungan atau tidak akan bersaing untuk menghasilkan idea kreatif bagi manfaat organisasi bersama. Inovasi juga berfikir (deemed) untuk menghasilkan sesuatu yang baru di pasaran yang akan merubah persamaan antara permintaan dan pengeluaran (supply-demand equation). Daripada pengertian di atas dapatlah disimpulkan secara mudah bahawa inovasi sebagai:
 • Penghasilan baru
 • Berdasarkan proses penyusunan semula
 • Menggunakan unsur yang sedia ada
 • Penghasilan sesuatu yang unik, mudah dan bernilai

Perlaksanaan inovasi dilakukan oleh mereka yang berfikiran kreatif dan kritis untuk menjadi peneraju (pioneer) dan meraih peluang yang maksimum. Secara am, inovasi terdapat dalam dua peringkat iaitu :

1. Peringkat Individu

Di peringkat ini, inovasi dilaksanakan oleh individu yang berfikiran kreatif. Terdapat pelbagai cara untuk menjadi individu yang berfikiran kreatif dan kritis seperti dengan menimba ilmu, meneliti persekitaran dan seterusnya menbina idea baru. Cetusan idea-idea baru bukan sahaja dapat menghasilkan teknologi baru, membaiki kualiti sesuatu benda atau menyelesaikan masalah malahan dapat mengubah ketamadunan manusia.

Sebagai contoh penggunaan mesin taip yang digunakan sekitar tahun 1870-an sehingga 1980-an yang dihasilkan oleh Peter Mitterhofer. Kemudian revolusi mesin taip ditukar kepada penghasilan komputer elektronik oleh Charles Babbage yang dilihat untuk membaiki kualiti sesuatu kerja serta dihasilkan seiring dengan arus kemodenan dan persekitaran semasa. Oleh itu setiap anggota sesebuah organisasi perlu sedar akan kepentingan ilmu dan mencetuskan pemikiran kreatif dan inovasi dalam usaha untuk membangun.

2. Peringkat Organisasi

Di peringkat organisasi pula, inovasi merupakan salah satu ciri penting dalam sesebuah organisasi yang dinamik dan terbuka. Setiap organisasi sentiasa berinteraksi secara aktif dan prospektif dengan persekitaran. Prospektif ialah sifat mencari peluang baru untuk menguasai keadaan atau untuk meraih keuntungan yang maksimum atau memberi perkhidmatan yang terbaik untuk para pekerja serta organisasi itu sendiri.

Organisasi inovatif adalah organisasi yang berwawasan dan bijak merencana strategik. Ini boleh direalisasikan dengan cara:
 1. Meneliti ciri-ciri kekuatan dan menggunakannya untuk mempertahan kedudukannya dalam sesuatu ekosistem.
 2. Meneliti kelemahan-kelemahan dan merangka strategi mengatasi setiap kelemahan dengan cekap dan pantas.
 3. Meneliti ekosistem dan mengenal pasti peluang-peluang yang ada untuk memperolehi secara sistematik.
 4. Mengatur strategi, dasar dan prosedur untuk menentang ancaman dan bahaya dari luar dan dalam organisasi.
Kesimpulannya, untuk mencapai tahap pemikiran minda inovasi, kita haruslah mencapai tahap pemikiran kreatif. Dengan kreatif, kita mampu menganalisa banyak perkara dan aspek dalam melahirkan idea inovasi. Dengan melatih minda berfikir secara kreatif dan inovatif, kita mampu menjadi seorang yang berpandangan jauh, cerdas, pintar dan realistik =)


~ Wassalam ~Rizali Masri 
Share on Google Plus

Tentang Rizali Masri

RizaliMasriDotCom asasnya adalah sebuah website peribadi yang berkongsi artikel berkenaan keusahawanan, motivasi, isu semasa, kesihatan, ilmu pengetahuan dan travelog. Kini, website ini turut menyediakan pelbagai tawaran kursus keusahawanan, video marketing, membina website / e-commerce. Hubungi saya di 011-1636 2729.

0 respons pembaca:

Post a Comment

Hi everyone .. please leave your comment here